Novinky

NOVÉ POSKLIZŇOVÉ LINKY BEDNAR (2023)

Díky (alespoň vůči stavební činnosti) vesměs přívětivému počasí začal i letošní rok čilým ruchem. Pokračují práce na dvou rozestavěných projektech a postupně se přidávají další akce. Teritoriálně opět působíme poměrně zeširoka – od severozápadu České republiky po východní Slovensko. Realizovat se budou zakázky menší i velmi rozsáhlé, jak pro stávající zákazníky, tak pro nové.

Pojďte se s námi na průběh realizace některých projektů podívat prostřednictvím fotografií…

Cestice, SK (investor: MOLD-TRADE s.r.o.)

Největší projekt loňského roku a v historii firmy vůbec vstupuje do další fáze. K osmi skladovacím silům Privé se dostavují další čtyři. Celková kapacita linky tak vzroste na 48.000 m3. Fotografie a podrobné informace o posklizňové lince nedaleko východoslovenských Košic naleznete zde: reference, reportáž, projekty 2022

Aktualizace: Probíhají montážní práce na třetí řadě sil

Moravěves (investor: Martin Rajter)

Novou etapu v historii houževnatého a společenskými okolnostmi dosti zkoušeného sedláckého rodu představuje výstavba moderní posklizňové linky na Mostecku. Pro dlouhodobé uskladnění zrnin bude sloužit šest sil s plně provzdušňovanou kónickou podlahou (typ Venticone od Privé), výkonnou čističkou a sušárnou, váženými expedičními zásobníky, automatickým vzorkovačem a samozřejmě chytrým řídícím systémem.

Plánované dokončení na jaře roku 2024.

Aktualizace: Linka je ve výstavbě

Skalica (investor: ROD Skalica a.s.)

Dalším příkladem pokračující spolupráce je rozšíření posklizňové linky pro ROD Skalica a.s. nedaleko Hodonína, těsně za slovenskými hranicemi. Původní linka se sušárnou, kterou jsme realizovali v roce 2019, bude doplněna o další dvě skladovací sila, expediční zásobník, příslušné dopravní cesty atd. Po dokončení této etapy, které je plánováno na začátek léta, bude v pěti silech možné uskladnit přes 16.000 m3 zrnin.

Aktualizace: Linka je ve výstavbě

Zaujal vás některý z projektů? Uvažujete také o rozšíření skladovacích kapacit či modernizaci stávající posklizňové linky?

Obraťte se na nás, rádi odpovíme na vaše dotazy a zhmotníme vaše představy do reálného a funkčního projektu: sila@bednar.com – Ing. Filip Klus, vedoucí divize, tel.: +420 606 069 111.

Tým odborníků BEDNAR vám pomůže najít to nejlepší řešení vhodné právě pro vás.

Radost hospodařit, radost skladovat

BEDNAR FMT s.r.o.