Novinky

NOVÉ POSKLIZŇOVÉ LINKY BEDNAR (2023)

Díky (alespoň vůči stavební činnosti) vesměs přívětivému počasí začal i letošní rok čilým ruchem. Pokračují práce na dvou rozestavěných projektech a postupně se přidávají další akce. Teritoriálně opět působíme poměrně zeširoka – od severozápadu České republiky po východní Slovensko. Realizovat se budou zakázky menší i velmi rozsáhlé, jak pro stávající zákazníky, tak pro nové.

Pojďte se s námi na průběh realizace některých projektů podívat prostřednictvím fotografií…

Cestice, SK (investor: MOLD-TRADE s.r.o.)

Největší projekt loňského roku a v historii firmy vůbec vstupuje do další fáze. K osmi skladovacím silům Privé se dostavují další čtyři. Celková kapacita linky tak vzroste na 48.000 m3. Fotografie a podrobné informace o posklizňové lince nedaleko východoslovenských Košic naleznete zde: reference, reportáž, projekty 2022

Aktualizace: Třetí řada sil byla předána.

Moravěves (investor: Martin Rajter)

Novou etapu v historii houževnatého a společenskými okolnostmi dosti zkoušeného sedláckého rodu představuje výstavba moderní posklizňové linky na Mostecku. Pro dlouhodobé uskladnění zrnin bude sloužit šest sil s plně provzdušňovanou kónickou podlahou (typ Venticone od Privé), výkonnou čističkou a sušárnou, váženými expedičními zásobníky, automatickým vzorkovačem a samozřejmě chytrým řídícím systémem.

Plánované dokončení na jaře roku 2024.

Aktualizace: Linka je ve výstavbě.

Skalica, SK (investor: ROD Skalica a.s.)

Dalším příkladem pokračující spolupráce je rozšíření posklizňové linky pro ROD Skalica a.s. nedaleko Hodonína, těsně za slovenskými hranicemi. Původní linka se sušárnou, kterou jsme realizovali v roce 2019, bude doplněna o další dvě skladovací sila, expediční zásobník, příslušné dopravní cesty atd. Po dokončení této etapy, které je plánováno na začátek léta, bude v pěti silech možné uskladnit přes 16.000 m3 zrnin.

Aktualizace: Linka byla předána.

Kalná nad Hronom, SK (investor: Donau farm Kalná, s.r.o.)

Na jaře byla zahájena realizace delší dobu připravovaného projektu velké posklizňové linky v Kalné nad Hronom. V šesti ocelových silech bude možné uskladnit 26.000 m3 zrnin, přičemž dvě ze sil budou mít obří jednotlivou kapacitu přes 9.000 m3. Linka bude dále disponovat robustní čističkou, která díky výkonu 250 t/h (předčištění pšenice) umožní rychlý příjem materiálu. Na velké objemy je díky duálnímu tělu dimenzovaná také kontinuální sušárna. Jedná se o čtvrtou etapu spolupráce s významným zákazníkem – skupinou Donau farm.

Aktualizace: Linka je ve výstavbě.

Zaujal vás některý z projektů? Uvažujete také o rozšíření skladovacích kapacit či modernizaci stávající posklizňové linky?

Obraťte se na nás, rádi odpovíme na vaše dotazy a zhmotníme vaše představy do reálného a funkčního projektu: sila@bednar.com – Ing. Filip Klus, vedoucí divize, tel.: +420 606 069 111.

Tým odborníků BEDNAR vám pomůže najít to nejlepší řešení vhodné právě pro vás.

Radost hospodařit, radost skladovat

BEDNAR FMT s.r.o.