MOBILNÍ STIRÁTORY

  • Homogenizace skladovaného materiálu.

  • Samojízdné zařízení.

  • Odstraňuje teplejší ložiska ve skladované mase.

  • Usnadňuje provzdušňování.

MOBILNÍ STIRÁTORY

Mobilní stirátor je samohybná promíchávací šnekovice. Systém zajišťuje míchání a homogenizaci materiálu ve skladovací hale, čímž dochází k odstranění míst s vyšší teplotou a vlhkostí a lepšímu provzdušnění. Díky tomu je možné naskladnění haly materiálem vyšších teplot a vlhkostí.

Mobilní stirátor je dodáván v provedení automatické navigace pomocí polohových sensorů, nebo v provedení dálkového ovladače kontrolovaného obsluhou. Pro větší skladovací prostory je možné tuto technologii dovybavit více jednotkami.

Skladovací plocha neomezená
Délka šnekovice 1,0 – 4,0 m
Průměr šnekovice 60 – 80 mm
Pohon šnekovice s bezpečnostním vypínačem a CE certifikátem

Zdvojené provedení
Dálkové ovládání
Polohové senzory
Pojezdové kormidlo
Světelná signalizace

Galerie

Reference

Ing. Andrej Kompas - Cabaj-Čápor
V rámci rozšíření posklizňové linky byla vybudována 2 velkokapacitní ocelová skladovací sila GSI s plně provzdušňovanou podlahou. Transport materiálu a napojení na stávající technologii zajišťují…

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, nebo máte zájem o prohlídku posklizňové linky? Kontaktujte nás!