Sušení a chlazení

Obilí je jednou z nejcennějších komodit a mělo by být naší povinností o tuto strategickou surovinu co nejlépe pečovat. V rámci posklizňové úpravy to znamená vytvořit co nejlepší podmínky, které umožní zrniny dlouhodobě skladovat při zachování co nejvyšší kvality. Ideálními podmínkami pro skladování rozumíme vedle vhodných skladovacích prostor především snížení vlhkosti (při procesu sušení) a teploty (při procesu chlazení) na hodnoty zajišťující konzervaci zrna.

Sušení zemědělských komodit lze rozdělit do dvou základních skupin. Sušení obilovin probíhá v odsušcích do 6 % vlhkosti, kdy je sušící vzduch nahříván na teploty okolo 80°C. Druhou skupinou je sušení kukuřice, kde odsušky mohou dosahovat až 20 % vlhkosti. Teplota náhřevu přitom může dosahovat až 130°C a důležitým procesem je rekuperace tepla z chlazení, která výrazně snižuje spotřebu paliva a tím ekonomiku operace.

Chlazení se provádí pomocí chladiče zrna, který zajišťuje konstantní přísun chladného vzduch s přednastavenou stálou teplotou a vlhkostí do skladovacího prostoru. Chladící zařízení pracuje nezávisle na okolních podmínkách a díky tomu zajistí řádově rychlejší ochlazení uskladněné produkce na konzervační teplotu. Rychlé ochlazení hned po sklizni minimalizuje ztráty hmotnosti zrna dýcháním a eliminuje škody způsobené škůdci – přírodní cestou, bez chemie.

Link to: Šachtové sesypné sušárnyLink to: Chladící zařízení
Link to: Ostatní technologie