SILA S KUŽELOVÝM DNEM

BEDNAR Farm Technology - Sila s plochým dnem
 • Krátkodobé i dlouhodobé skladování

 • Využití jako předzásobník při procesu sušení

 • Efektivní využití zastavěné plochy

 • Šetrné vyskladnění zrna bez využití dopravníků

 • Široká nabídka velikostí a kapacit

 • Univerzální použití z hlediska uskladněných plodin

 • Efektivní využití aktivního větrání

 • Zamezení vniku škůdců a ptáků

 • Omezení kontaminace provozními kapalinami

 • Neustálý monitoring kvalitativních ukazatelů v čase

 • Kapacity až 1 970 m3

Vyberte výrobce

Vyberte výrobce

Follow a manual added link
logo PRIVÉ

SILA S KUŽELOVÝM DNEM PRIVÉ

Francouzská společnost Privé již od roku 1958 vyrábí kruhová pozinkovaná skladovací sila ze zvlněného plechu.

Vedle klasických sil s kónickým dnem (se sklonem 45°) firma vyvinula také speciální řadu VENTICÔNES – sila s kuželovým dnem a obvodovými plechy až po základovou desku.  Systém Venticones je unikátní kombinací kuželové výsypky a plně provzdušňované podlahy a přináší tak výhody obou řešení, tedy šetrného gravitačního vyskladňování bez použití šnekového mechanismu a aktivního větrání. Díky tomu jsou sila vhodná i pro dlouhodobé skladování náročných zemědělských komodit a sypkých materiálů (třeba dřevěných pelet).

Sila s kuželovým dnem PRIVÉ
Sila_kuzelove_dno_Prive_Venticones

Sila s kuželovou plně provzdušněnou podlahou jsou ekonomickou alternativou ke klasickým silům s konickou výsypkou. Hlavní nosný rám je nahrazen obvodovými plechy a zatížení je přeneseno skrze vertikální nosníky (stiffenery). Unikátní systém výsypky (se sklonem 28 nebo 45°) perforované v celé ploše umožňuje účinné provzdušňování uskladněné produkce.

Vstup do sila je zajištěn skrze dva inspekční otvory. Umístění je voleno nad a pod kuželovou podlahu, tak aby byla zajištěna snadná údržba pro elektricky ovládané hradítko výsypu. Neméně významnou výhodou je také vyšší životnost vyskladňovacích dopravníků, které jsou umístěny z větší části uvnitř sila, a také jednodušší spodní stavba. Betonový základ nevyžaduje žádné kanály, drážky nebo složité tvary.

Sila typu VENTICONES
Průměry 2,7 – 10,7 m
Kapacity 20 – 1 970 m³
Sklon výsypky 28 a 45°
Galvanické zinkování obvodových plechů Z600
Zvlnění obvodových plechů 104 mm
Jednoduchý servis a údržba prostoru pod výsypkou
Šetrné vyskladnění bez nutnosti využití vyskladňovacích mechanismů
Rychlá stavba díky šroubům s integrovanou podložkou
Nenáročná spodní stavba
Statický výpočet dle požadavků Eurocode 3
Životnost až 50 let

Barevné odstíny střešních plechů nebo speciální antikorozní úprava AZ185
Inspekční otvor s přístupem do výsypky a do střechy sila
Střešní schody, vnitřní žebřík, vnější žebřík s ochranným košem, točité schodiště, vrcholová obchozí podesta
Pochozí lávky, podpůrné věže, schodišťové věže
Plně provzdušněná kuželová výsypka s výškou výpadu až 1,5 m
Spodní provzdušňovací ventilátory, střešní odtahové ventilátory, průduchy s klapkou

SILA S KUŽELOVÝM DNEM GSI

Americká společnost Grain System Inc. (GSI) se již od roku 1972 řadí mezi největší světové výrobce skladovacích sil určených pro prvovýrobu i komerční využití. Kromě technologií pro skladování tato společnost nabízí technologicky vyspělé sušárny, zařízení pro manipulaci s materiálem a další sortiment.

Skladovací sila GSI s kuželovým dnem nabízejí variantu pro krátkodobé a střednědobé skladování. Vzhledem k šetrnému vyskladňování jsou vhodná pro skladování náročných komodit. Mohou plnit také roli akumulačních zásobníku například při procesu sušení. Díky možnosti osazení kuželové výsypky provzdušňovacím systémem jsou vhodná pro skladování jakékoli plodiny včetně řepky.

Sila s kuželovým dnem
Sila s kuželovým dnem GSI

Sila GSI se vyznačují masivním provedením ve všech částech konstrukce. Zvlněné plechy, střecha a svislé výztuhy jsou vyrobeny z vysokopevnostní pozinkované oceli zajištující maximální životnost. Sila s kuželovou výsypkou jsou dostupná s úhlem sklonu kuželové výsypky 40, 45 nebo 60 stupňů a typově označena názvem HM. Rozteč zvlnění pro tyto zásobníky je 101,6 mm.

Sila s kuželovou výsypkou výrobce GSI jsou konstruována tak, aby nabídla střední rozsah skladovacího objemu s nižšími investičními náklady.

Při zvolení speciální zesílené nosné konstrukce s podjezdnou výškou pro nákladní vozy lze tato sila použít také jako kvalitní expediční zásobníky.

Průměry 2,7 – 11,0 m
Kapacity 14 – 1 890 m³
Sklon výsypky 40, 45, 60°
Galvanické zinkování obvodových plechů Z450
Protikorozní úprava střešních plechů ZM250
Zvlnění obvodových plechů 4,0“
Šetrné vyskladnění bez nutnosti využití vyskladňovacích mechanismů
Rychlá stavba díky šroubům s integrovanou podložkou
Statický výpočet dle požadavků Eurocode 3
Životnost až 50 let

Galvanické zinkování Z600 nebo ZM250
Inspekční otvor s přístupem do výsypky a do střechy sila
Střešní schody, vnitřní žebřík, vnější žebřík s ochranným košem, točité schodiště, vrcholová obchozí podesta
Pochozí lávky, podpůrné věže, schodišťové věže
Provzdušňovací tubus pro řepku i obilí
Spodní provzdušňovací ventilátory, střešní odtahové ventilátory, průduchy s klapkou

Galerie / Média

Reference

Raiffeisen Agro Morava, spol. s.r.o.
Původní mobilní dávková sušárna byla v rámci modernizace technologie sušení nahrazena šachtovou sušárnou s automatizovaným chodem a rekuperací tepla (PETKUS DDU 25-12, výkon 13,3 t/h při sušení…
Agra Březnice a.s.
Moderní posklizňová linka vyrostla tzv. na zelené louce jako projekt na klíč. Ve třech skladovacích silech (dvou velikostí) od GSI s plně provzdušňovanou podlahou lze uskladnit necelých 7 000 m3…
Avicentra_Studenec_Bednar_Prive
Skladovací kapacita ve výrobním areálu předního výrobce krmiv pro exotické ptactvo a hlodavce se díky přístavbě 5 ocelových sil zvýšila o více než 3000 m3. Sila jsou typu "Venticone" od francouzského…
AGROTREND Hrušky, spol. s r.o.
V rámci modernizace provozu posklizňové úpravy byla v návaznosti na stávající technologie instalována úsporná šachtová sušárna Petkus a sítová čistička Bühler (typ SMA vhodný také pro čištění…
AGRO Bystřice a.s.
Moderní posklizňová linka, která umožňuje uskladnit přes 6 500 m3 ve čtyřech ocelových silech s plně provzdušňovanou podlahou. Sila jsou stejně jako vyrovnávací zásobník od GSI. Příjem materiálu,…
Poskliznova linka BEDNAR v Horni Krupe
Nová posklizňová linka navazující na stávající přípravnu krmných směsí poskytuje přes 5000 m3 moderních skladovacích kapacit ve třech ocelových silech GSI s plně provzdušňovanou podlahou…
MVDr. Petr Löwenthal - Krnov
Výstavba posklizňové linky se specializací na čištění máku na finální produkt. Uskladnění produkce umožňují 3 ocelová sila GSI s plně provzdušňovanou podlahou. Čistící linka je umístěna…
Donau farm Šamorín, s.r.o. - Báč
Realizace moderní výkonné sušící linky pro významného zákazníka na jižním Slovensku. Dominantou projektu jsou šachtová sušárna BÜHLER a komplexní dopravní cesty SKANDIA. Stavba dále zahrnuje…
ROD Skalica, a.s.
Nová posklizňová linka nabízí téměř 9 700 m3 skladovací kapacity ve 3 ocelových silech s plně provzdušňovanou podlahou a vyrovnávacím zásobníku GSI. Naskladnění a vyskladnění sil i veškerý…
ZD Bohuňovice s.r.o
Posklizňová linka navazuje na stávající technologii a sestává ze 6 ocelových skladovacích sil GSI s plně provzdušňovanou podlalhou, vyrovnávacího zásobníku GSI, výkonné sítové čističky…
Makova linka BEDNAR_Chocenice-ZS Komorno
V rámci modernizace posklizňové linky byla vystavěna 4 ocelová skladovací sila GSI s plně provzdušněnou podlahou, vyrovnávací zásobník GSI, výkonná šachtová sušárna Petkus a expediční zásobník…
AGROM Třebnouševes, s.r.o
Novou posklizňovou linku tvoří 4 ocelová skladovací sila GSI, vyrovnávací zásobník GSI, prostorná hala, která zastřešuje jak příjmový koš, tak expediční zásobníky, dále budova čištění…
AGRO ZIPAL s.r.o. - Přelouč
V rámci modernizace podniku byla instalována horizontální sušárna GSI a následně postavena dvě ocelová sila GSI s plně provzdušněnou podlahou a dopravníky Hauser. Později byla sušárna z důvodu…
ECO-VEST, s.r.o. - Zbizuby-Vestec
Pro moderní uskladnění pelet byla vybudována 3 ocelová sila Privé (s kuželovou výsypkou Venticone), doplněná o příjmový koš, expediční zásobníky a dopravní cesty Hauser. Předčištění pelet…
ZD Luštěnice - Smilovice
Kompletní posklizňová linka na klíč s osmi skladovacími sily a vyrovnávacím zásobníkem GSI, sušárnou Petkus, čističkou Bühler a dopravními cestami Hauser. Celek tradičně doplňuje prostorná…
T-Agro, s.r.o. - Čeľadice
První velká posklizňová linka BEDNAR (kompletní projekt na klíč) na Slovensku. Pro uskladnění produkce bylo vybudováno šest ocelových sil GSI s plně provzdušněnou podlahou. Dále byla instalována…
ZEMA Markvartice a.s
V první etapě byla postavena 4 ocelová skladovací sila a vyrovnávací zásobník od GSI, příjmová hala a expediční zásobníky. Nainstalována byla sítová čistička Bühler, obilní pumpa Lambton…
Statek Chyše s.r.o
Moderní posklizňová linka se skládá z 5 ocelových skladovacích sil GSI, vyrovnávacího zásobníku (sila s kuželovou výsypkou) GSI, šachtové sušárny a čističky od spol. Bühler; transport materiálu…
ROSTĚNICE, a.s. - Rostěnice-Zvonovice
V rámci první etapy byly instalovány 2 expediční zásobníky na hnojiva a dopravní cesty Hauser. Zvláštností je nerezové provedení dopravních cest a pásový dopravník vedený v trubce. Výstavbou…
ROSTĚNICE, a.s. - Komořany
V rámci první etapy byla modernizována skladovací hala o rozměrech cca 15 x 60 m, do které byla instalována plně provzdušněná přejezdná podlaha Welvent, určená pro skladování a dosoušení obilovin.…
Korous Petr - Libochovice-Poplze
Projekt moderního skladování v ocelových silech GSI. Řešení kombinuje sila s plochým dnem a provětrávanou podlahou pro dlouhodobé skladování a sila s kuželovou výsypkou spíše pro středně a…
Kateřinská zemědělská a.s. - Opava
Projekt posklizňové linky zahrnuje výstavbu 8 skladovacích sil (2 x 4), vyrovnávacího zásobníku GSI, sítové čističky Bühler, příjmové haly a expedičních zásobníků. Veškerou technologii…
ZV Heřmanský s.r.o. - Semčice
V průběhu dvou etap byly vybudovány dvě samostatné sousedící posklizňové linky, které zajišťují kompletní posklizňovou úpravu i uskladnění produkce. Každá linka má vlastní příjmovou halu,…
ZD Mečeříž - Horní Slivno
Realizace posklizňové linky na klíč. Projekt zahrnoval výstavbu 8 skladovacích sil GSI, dále vyrovnávací zásobník a horizontální sušárnu rovněž od GSI. Čistička a dopravní cesty jsou pak…
ZS Sloveč, a.s. - Městec Králové_II
V první fázi výstavby posklizňové linky byla původní technologie doplněna o 4 skladovací sila GSI, obilní pumpu Hutchinson a dopravní cesty Bühler. Později byly skladovací kapacity rozšířeny…
ZEMO spol. s r.o. - Kojátky
V rámci rekonstrukce a rozšíření stávající technologie byl instalován vyrovnávací zásobník a horizontální "americká" sušárna s tlumičem hluku. Veškeré použité technologie, včetně dopravních…
AGROFARMA TÝNEC s.r.o. - Týnec u Dobrovice I
Výstavba kompletní posklizňové linky s osmi skladovacími sily GSI, vyrovnávacím zásobníkem, sušárnou Petkus a čističkou Bühler. Za zmínku stojí využití odpadního tepla z PBS v procesu sušení…
Báč - projekt sušicí linky BÜHLER předán
Na začátku července byl dokončen a předán projekt sušicí linky BÜHLER významnému zákazníkovi Donau farm Šamorín, s.r.o. Celý projekt byl realizován na klíč a výstavba probíhala v areálu…
Raiffeisen Agro Morava, spol. s.r.o.
Původní mobilní dávková sušárna byla v rámci modernizace technologie sušení nahrazena šachtovou sušárnou s automatizovaným chodem a rekuperací tepla (PETKUS DDU 25-12, výkon 13,3 t/h při sušení…
Agra Březnice a.s.
Moderní posklizňová linka vyrostla tzv. na zelené louce jako projekt na klíč. Ve třech skladovacích silech (dvou velikostí) od GSI s plně provzdušňovanou podlahou lze uskladnit necelých 7 000 m3…
Avicentra_Studenec_Bednar_Prive
Skladovací kapacita ve výrobním areálu předního výrobce krmiv pro exotické ptactvo a hlodavce se díky přístavbě 5 ocelových sil zvýšila o více než 3000 m3. Sila jsou typu "Venticone" od francouzského…
AGROTREND Hrušky, spol. s r.o.
V rámci modernizace provozu posklizňové úpravy byla v návaznosti na stávající technologie instalována úsporná šachtová sušárna Petkus a sítová čistička Bühler (typ SMA vhodný také pro čištění…
AGRO Bystřice a.s.
Moderní posklizňová linka, která umožňuje uskladnit přes 6 500 m3 ve čtyřech ocelových silech s plně provzdušňovanou podlahou. Sila jsou stejně jako vyrovnávací zásobník od GSI. Příjem materiálu,…
Poskliznova linka BEDNAR v Horni Krupe
Nová posklizňová linka navazující na stávající přípravnu krmných směsí poskytuje přes 5000 m3 moderních skladovacích kapacit ve třech ocelových silech GSI s plně provzdušňovanou podlahou…
MVDr. Petr Löwenthal - Krnov
Výstavba posklizňové linky se specializací na čištění máku na finální produkt. Uskladnění produkce umožňují 3 ocelová sila GSI s plně provzdušňovanou podlahou. Čistící linka je umístěna…
Donau farm Šamorín, s.r.o. - Báč
Realizace moderní výkonné sušící linky pro významného zákazníka na jižním Slovensku. Dominantou projektu jsou šachtová sušárna BÜHLER a komplexní dopravní cesty SKANDIA. Stavba dále zahrnuje…
ROD Skalica, a.s.
Nová posklizňová linka nabízí téměř 9 700 m3 skladovací kapacity ve 3 ocelových silech s plně provzdušňovanou podlahou a vyrovnávacím zásobníku GSI. Naskladnění a vyskladnění sil i veškerý…
ZD Bohuňovice s.r.o
Posklizňová linka navazuje na stávající technologii a sestává ze 6 ocelových skladovacích sil GSI s plně provzdušňovanou podlalhou, vyrovnávacího zásobníku GSI, výkonné sítové čističky…
Makova linka BEDNAR_Chocenice-ZS Komorno
V rámci modernizace posklizňové linky byla vystavěna 4 ocelová skladovací sila GSI s plně provzdušněnou podlahou, vyrovnávací zásobník GSI, výkonná šachtová sušárna Petkus a expediční zásobník…
AGROM Třebnouševes, s.r.o
Novou posklizňovou linku tvoří 4 ocelová skladovací sila GSI, vyrovnávací zásobník GSI, prostorná hala, která zastřešuje jak příjmový koš, tak expediční zásobníky, dále budova čištění…
AGRO ZIPAL s.r.o. - Přelouč
V rámci modernizace podniku byla instalována horizontální sušárna GSI a následně postavena dvě ocelová sila GSI s plně provzdušněnou podlahou a dopravníky Hauser. Později byla sušárna z důvodu…
ECO-VEST, s.r.o. - Zbizuby-Vestec
Pro moderní uskladnění pelet byla vybudována 3 ocelová sila Privé (s kuželovou výsypkou Venticone), doplněná o příjmový koš, expediční zásobníky a dopravní cesty Hauser. Předčištění pelet…
ZD Luštěnice - Smilovice
Kompletní posklizňová linka na klíč s osmi skladovacími sily a vyrovnávacím zásobníkem GSI, sušárnou Petkus, čističkou Bühler a dopravními cestami Hauser. Celek tradičně doplňuje prostorná…
T-Agro, s.r.o. - Čeľadice
První velká posklizňová linka BEDNAR (kompletní projekt na klíč) na Slovensku. Pro uskladnění produkce bylo vybudováno šest ocelových sil GSI s plně provzdušněnou podlahou. Dále byla instalována…
ZEMA Markvartice a.s
V první etapě byla postavena 4 ocelová skladovací sila a vyrovnávací zásobník od GSI, příjmová hala a expediční zásobníky. Nainstalována byla sítová čistička Bühler, obilní pumpa Lambton…
Statek Chyše s.r.o
Moderní posklizňová linka se skládá z 5 ocelových skladovacích sil GSI, vyrovnávacího zásobníku (sila s kuželovou výsypkou) GSI, šachtové sušárny a čističky od spol. Bühler; transport materiálu…
ROSTĚNICE, a.s. - Rostěnice-Zvonovice
V rámci první etapy byly instalovány 2 expediční zásobníky na hnojiva a dopravní cesty Hauser. Zvláštností je nerezové provedení dopravních cest a pásový dopravník vedený v trubce. Výstavbou…
ROSTĚNICE, a.s. - Komořany
V rámci první etapy byla modernizována skladovací hala o rozměrech cca 15 x 60 m, do které byla instalována plně provzdušněná přejezdná podlaha Welvent, určená pro skladování a dosoušení obilovin.…
Korous Petr - Libochovice-Poplze
Projekt moderního skladování v ocelových silech GSI. Řešení kombinuje sila s plochým dnem a provětrávanou podlahou pro dlouhodobé skladování a sila s kuželovou výsypkou spíše pro středně a…
Kateřinská zemědělská a.s. - Opava
Projekt posklizňové linky zahrnuje výstavbu 8 skladovacích sil (2 x 4), vyrovnávacího zásobníku GSI, sítové čističky Bühler, příjmové haly a expedičních zásobníků. Veškerou technologii…
ZV Heřmanský s.r.o. - Semčice
V průběhu dvou etap byly vybudovány dvě samostatné sousedící posklizňové linky, které zajišťují kompletní posklizňovou úpravu i uskladnění produkce. Každá linka má vlastní příjmovou halu,…
ZD Mečeříž - Horní Slivno
Realizace posklizňové linky na klíč. Projekt zahrnoval výstavbu 8 skladovacích sil GSI, dále vyrovnávací zásobník a horizontální sušárnu rovněž od GSI. Čistička a dopravní cesty jsou pak…
ZS Sloveč, a.s. - Městec Králové_II
V první fázi výstavby posklizňové linky byla původní technologie doplněna o 4 skladovací sila GSI, obilní pumpu Hutchinson a dopravní cesty Bühler. Později byly skladovací kapacity rozšířeny…
ZEMO spol. s r.o. - Kojátky
V rámci rekonstrukce a rozšíření stávající technologie byl instalován vyrovnávací zásobník a horizontální "americká" sušárna s tlumičem hluku. Veškeré použité technologie, včetně dopravních…
AGROFARMA TÝNEC s.r.o. - Týnec u Dobrovice I
Výstavba kompletní posklizňové linky s osmi skladovacími sily GSI, vyrovnávacím zásobníkem, sušárnou Petkus a čističkou Bühler. Za zmínku stojí využití odpadního tepla z PBS v procesu sušení…
Báč - projekt sušicí linky BÜHLER předán
Na začátku července byl dokončen a předán projekt sušicí linky BÜHLER významnému zákazníkovi Donau farm Šamorín, s.r.o. Celý projekt byl realizován na klíč a výstavba probíhala v areálu…

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, nebo máte zájem o prohlídku posklizňové linky? Kontaktujte nás!