Novinky

VÍTĚZNÝ EXPONÁT GRAND PRIX TECHAGRO 2012

Posudek komise: Tato věžová sesypná sušárna je netradiční jednoduché konstrukce. Má vysokou výkonnost, vysokou energetickou účinnost a malé nároky na zastavěnou plochu.

Věžová sušárna je sesypná plášťová. Zrno proudí vertikálně několika oddělenými komorami mezi dvěma plášti z perforovaného nerezového plechu, kdy tyto komory radiálně obepínají ohřívací a chladící komoru. Sušící vzduch je nasáván výkonnými diametrálními ventilátory umístěnými v dolní třetině výšky uvnitř věže a ohříván prostorovým hořákem. Nasávaný vzduch proudí přes komory chlazení usušeného zrna, čímž je zajištěna 100 % rekuperace energie akumulované v zrnu během procesu chlazení. Nosné části sušárny jsou žárově zinkovány, plášť je z nerezové oceli. Sušárna má díky uvedeným vlastnostem vysokou energetickou účinnost, vysoký výkon, dlouhou životnost a nízké nároky na zastavěnou plochu.