Novinky

STROM-BEDNAR OTEVŘEL NOVOU POSKLIZŇOVKU

Areál farmy Nové Strašecí, který je součástí Školního zemědělského podniku Lány spadajícího pod Českou zemědělskou univerzitu v Praze, se může těšit z nové posklizňové linky.  U slavnostního otevření byl přítomen rektor ČZU v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc. spolu s dalšími významnými univerzitními představiteli a zástupci Školního zemědělského podniku v Lánech. Za dodavatele firmy BEDNAR FMT se předání účastnili kromě vedení také pracovníci oddělení posklizňových linek přímo se podílející na samotné realizaci. Slavnostní předání si nenechali ujít ani zástupci výrobce technologií společnosti Grain Systems Inc., Shaun Sutton, manažer pro evropský trh, Katalin Karpati zodpovědná za tvorbu cenových nabídek a Zsofia Racz, vedoucí marketingu maďarské pobočky GSI.

Kompletní vybavení od Grain Systems Inc.

Linka otevřena

Při slavnostním předání rektor úvodem poděkoval všem, kteří se podíleli na výstavbě této linky, a popřál, aby tyto kapacity Školnímu zemědělskému podniku zdaleka nestačily na uskladnění celkových výnosů při letošní sklizni. Jmenovitě vyjádřil velké poděkování kvestorovi ČZU v Praze panu Ing. Josefu Vojáčkovi za jeho úsilí při shánění finančních prostředků na realizaci stavby. Poté, spolu s JUDr. Ing. Ladislavem Bednářem, majitelem společnosti STROM-BEDNAR, slavnostně přestřihl pásku díla, které podniku umožní skladovat obilniny a olejniny dlouhodobě, namísto dříve používaných skladovacích hal a košových sil, ve kterých je možné uchovávat materiál pouze po dobu několik málo měsíců.

Vize do budoucna

Bez ocenění nezůstala ani společnost STROM-BEDNAR, která byla při této příležitosti odměněna stříbrnou plaketou za prodej technologií GSI za rok 2012. „Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce se STROM-BEDNAR. Tato příležitost byla tou pravou pro předání ocenění za prodej našich technologií za rok 2013“ dodal s úsměvem Shaun Sutton. Zároveň také poděkoval univerzitě za umožnění realizace tohoto projektu, který do budoucna nabídne studentům a zaměstnancům ČZU v Praze podílet se na výzkumné činnosti a odborné a praktické výuce studentů.

Projekt Školního zemědělského podniku Lány byl  prvním, na který americká společnost GSI dodala kromě skladovacích sil také všechny elevátory, redlery a oběžný zrnový dopravník, čímž dala najevo další prohloubení obchodní spolupráce.

Bc. Marek Šmika

BEDNAR FMT s.r.o.

Divize zemědělských technologií

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.