Novinky

Srdečně vás zveme na mezinárodní agrosalon Země Živitelka

Kdy: 23.-28.8. čtvrtek – úterý!

Kde: Výstaviště České Budějovice, výstavní plocha 306!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA MEZINÁRODNÍ AGROSALON ZEMĚ ŽIVITELKA

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

Novinky

Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané

Michal Ondra společně se svým otcem hospodaří na 140 ha orné půdy v obci Lounky na Litoměřicku. Zabývají se pouze rostlinou výrobou a jejich specializací je pěstování zeleniny. Do podniku v roce 2018 zakoupili secí stroj OMEGA OO 3000 L. S tímto strojem již zaseli více než 120 ha. Více o hospodaření a secím stroji se dozvíte v následující video-reportáži.

Jak celý den probíhal

Jako první zaznělo přivítání vedoucího divize posklizňových technologií spol. BEDNAR Vladimíra Havlíčka, který všechny seznámil s programem celé akce. Následně se slova ujal Ladislav Bednář, majitel spol. BEDNAR, který mimo jiné poděkoval za projevenou důvěru a možnost vybudovat moderní posklizňovou linku právě v místním podniku.

Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané
Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané

Závěrečné slovo patřilo Miroslavu Hamplovi, řediteli ZD Bohuňovice s.r.o., který mimo jiné zmínil, že práce probíhaly velmi hladce a bez komplikací. Přestřižení slavnostní pásky se ujali ředitelka Regionálního odboru Olomouc – SZIF Kateřina Mračková a výše zmínění Miroslav Hampl a Ladislav Bednář. Oficiální část programu zakončil přípitek na hladký provoz posklizňové linky. Díky příjemné atmosféře, problematice blízké většině návštěvníků a pěknému počasí akce pokračovala až do odpoledních hodin.

Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané
Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané

Komentované prohlídky posklizňové linky

Zájemci o moderní posklizňové technologie se mohli v rámci komentovaných prohlídek za doprovodu našich specialistů (obchodníků, projektového manažera či projektanta) seznámit s vybudovanou posklizňovou linkou. Během prohlídek zazněly základní technické informace, ale i detaily z průběhu výstavby či zajímavosti o činnosti jednotlivých částí použité technologie.

Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané
Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané

Posklizňová linka v číslech

V rámci realizace posklizňové linky bylo nainstalováno 6 ocelových montovaných skladovacích sil typu 4024-48-13 od GSI (Grain Systems Inc., USA, největší světový výrobce skladovacích sil a posklizňových technologií) s plně provzdušňovanými podlahami (1x řepková, 5x pšeničná). Každé silo má kapacitu 2 559 m3, celkem tedy sila vytvoří skladovací kapacitu 15 354 m3, určenou pro skladování obilnin a olejnin.

Nový příjmový koš šířky 4,5 m a délky příjmové části 12 m byl vybudován v přilehlé příjmové hale celkových půdorysných rozměrů 5,1 × 18,1 m s podjezdnou výškou 9 m.

Vedle příjmové haly jsou nainstalovány 2 podjezdné expediční zásobníky s tenzometrickým vážením, každý o kapacitě 64 m3.

Pro potřeby krátkodobého skladování zrnin sušených ve stávající sušárně Stela před jejich naskladněním do sil popř. před expedicí byl nainstalován akumulační zásobník typ HM 21-6-45 (opět od GSI) s kuželovou výsypkou s provzdušňováním s využitelným objemem 265 m3.

Technologie čištění, umístěná v zastřešeném prostoru nad dvoukomorovým objektem sloužícím ke krátkodobému uskladnění odpadů z čištění zrnin, sestává ze síťové čističky typ TAS154A-4 předního německého výrobce BÜHLER a příslušenství (radiální ventilátor, cyklonový odlučovač, rotační podavač a propojovací vzduchotechnické potrubí). Výkonnost předčištění (čištění) čističky BÜHLER typ TAS154A-4 činí 120 t/h (60 t/h). Jedná se o velice výkonné zařízení, které je ideální pro použití v technologii posklizňové úpravy a to zejména z důvodu vysokých nároků na rychlost a jednoduchost, které zde při sklizni bezesporu vznikají.

Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané
Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané

Jednotlivé části jsou propojeny pomocí dopravních cest o výkonu 120 t/h od osvědčeného českého výrobce HAUSER.

Ve velínu je umístěn počítač se sofistikovaným řídicím systémem, který ve spolupráci s důmyslnými periferiemi (teploměry, servopohony, frekvenčními měniči a dalšími čidly) usnadňuje obsluze řídit celý chod linky. Řídicí systém zajišťuje například automatické spínání a blokace dopravních cest, regulaci výkonnosti dopravních cest, automatické spínání provzdušňovacích ventilátorů na základě vlhkostí a teplot, kompletní archivaci činností a spoustu dalších. Vše je doplněno přehledným grafickým vyobrazením celé linky.

Celý projekt (včetně projektových prací) byl dokončen během 13 měsíců.

Pokud i vy řešíte problém s efektivním uskladněním a posklizňovou úpravou produkce, nebo uvažujete o rekonstrukci stávající technologie, neváhejte se obrátit na našeho obchodního zástupce, Ing. Filipa Kluse – tel.: +420 606 069 111, e-mail: filip.klus@bednarfmt.com.

Tým odborníků BEDNAR vám pomůže najít to nejlepší řešení vhodné právě pro vás.

Galerie