Novinky

SE ZMĚNOU MAJITELE PŘIJDE ZMĚNA NÁZVU

Začátkem letošního roku došlo v naší společnosti ke změně vlastnické struktury. Dr. Ing. Ladislav Bednář, jeden z původních majitelů naší společnosti, odkoupil podíly svých společníků, čímž se stal naším jediným vlastníkem.

Generační výměna a nový název

Tato změna proběhla především v souvislosti s blížící se generační výměnou ve vedení firmy. „S mými společníky jsme se domluvili na podmínkách odkupu jejich podílů. Tak jsem se stal jediným majitelem společnosti. Nyní nás čeká změna názvu, čímž zahájíme další etapu našeho úspěšného vývoje. Věřím, že bude stejně úspěšná, jako ta stávající,“ dodal nový majitel JUDr. Ing. Ladislav Bednář.

Přechod bude postupný 

V souvislosti s touto změnou se připravuje kompletní re-branding naší společnosti, který obnáší především změnu jejího názvu a loga. Zanedlouho se můžete těšit na představení zcela nového názvu naší společnosti, společně s novým logem. Změnu budeme provádět průběžně, takže se v následujícím roce setkáte s kombinací starého loga STROM s logem novým. Teprve koncem příštího roku se nové logo osamostatní. Do roku 2014 bychom chtěli vstoupit již s logem i názvem novým. Změnou projde i celkový image společnosti, který bude inovací image stávajícího, takže se můžete těšit i nadále na žluté stroje brázdící naše pole.