Novinky

PŘES DEŠTIVÉ POČASÍ ÚSPĚŠNÁ VÝSTAVA

Na přelomu poloviny roku 2013 se konal již tradiční Polní den společnosti STROM-BEDNAR. Pořadatelé akce se mohli opět po roce spolehnout na perfektní zázemí zemědělské společnosti Sloveč a i přes nepřízeň počasí si na akci našlo cestu přes šest stovek návštěvníků.

Do Slovče za každého počasí

Společnost STROM-BEDNAR již dlouho dopředu avizovala, že se akce uskuteční za každého počasí a proto, když již bylo zřejmé, že předváděcí stroje na pole vyjet nemohou, se program částečně přestěhoval do areálu zemědělské společnosti.  Velkou zásluhu na precizním průběhu polního dne mají zaměstnanci ZS Sloveč, kteří přes své vlastní pracovní povinnosti vycházeli BEDNAR týmu vstříc po celou dobu konání akce.

Prohlídky pro veřejnost

Divize posklizňových technologií se na výstavě úspěšně prezentovala a spolu s originálně řešeným výstavním stánkem dokázala přilákat mnohé zájemce. Součástí středečního programu na polním dni byla i prohlídka posklizňové linky, instalovaná společností STROM-BEDNAR v roce 2011. Pod dozorem hlavního technologa Ing. Jana Jáchyma byla návštěvníkům nabídnuta kompletní prezentace posklizňové linky včetně detailního popisu výstroje a unikátního zapojení prvků elektrorozvaděče.

WatchDog v akci

Návštěvníci se mohli seznámit také s naší novinkou v oblasti vzdálené kontroly sušáren „WatchDog“, která svým uživatelům nabízí sledování průběhu sušení a dálkové nastavení funkcí. V případě jakékoliv poruchy nebo závady systém okamžitě zašle informace o druhu závady emailovou zprávou a umožní přístup k nápovědě na jejich odstranění. Svými vlastnostmi přináší značné výhody i obsluze sušárny, která se nyní může krátkodobě vzdálit od sušárny. Další výhodou je operativní přístup servisního technika, který na dálku může obsluze poradit, co a jak nastavit, čímž odpadají mnohdy dlouhé a neplánované časové prostoje zařízení nebo marné výjezdy techniků.

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.