Novinky

Pozvánka na slavnostní otevření posklizňové linky v Horní Krupé

Nová posklizňová linka v Zemědělské společnosti Horní Krupá, a.s. na Vysočině bude slavnostně otevřena již 30. června.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Zajímají vás moderní posklizňové technologie, uvažujete o modernizaci vaší současné posklizňové linky nebo o stavbě nové? Přijďte se podívat do Horní Krupé!

  • ocelová skladovací sila a vyrovnávací  zásobník (GSI)
  • šachtová sesypná sušárna zrnin (PETKUS)
  • předčistička zrnin (BÜHLER)
  • dopravní cesty (HAUSER CZ)
  • řídící systém (TEBIS)
  • zajímavé technické řešení s napojením na stávající technologie

Účast, prosím, potvrďte do 26/6/2020 mailem na adresu: lenka.svobodova@bednar.com

Těšíme se na setkání s vámi!

Slavnostni otevreni poskliznove linky_Horni Krupa

Galerie