Novinky

Posklizňové úpravy kukuřice

Kukuřice je jednou z nejpěstovanějších plodin na světě. V České republice sice neobsazuje přední příčky, nicméně představuje nezanedbatelnou část celé produkce. Kukuřici je nutné po sklizni dále upravovat – čistit a také sušit.

Čištění dané plodiny je nezbytné ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je odseparování nečistot a příměsí, které zbytečně zvedají energetickou náročnost následného sušení. Za druhé tyto příměsi mohou snížit provozuschopnost sušárny, zvýšit nároky na údržbu a v krajním případě mohou zapříčinit její zahoření. Proces sušení kukuřici zbaví vlhkosti, zakonzervuje ji a umožní její skladování po delší dobu.

Společnost BEDNAR FMT poskytuje farmářům technologie pro skladování a posklizňové zpracování zrnin již více než patnáct let. Nabízí kompletní projekci staveb, výstavbu na klíč i rekonstrukci stávajících objektů dle přání zákazníka. Firma dodává na trh skladovací sila, sušárny, čističky, mořičky zrnin a mnohé další technologie od světových výrobců, jakými jsou například americká společnost GSI, nebo německé společnosti PETKUS a BÜHLER.

Úsporné a ekologické sušárny PETKUS

Výbornou volbou pro sušení kukuřice jsou kontinuální sušárny Petkus. Modulární konstrukce zajišťuje širokou škálu výkonnostních a specializovaných řad. Jejich maxima dosahují 120 t/h při sušení kukuřice s odsuškem 5 %.

Principiálně jsou sušárny Petkus založené na přímém nebo nepřímém ohřevu s možností rekuperace tepla z chlazení již usušené zrniny, což je právě při sušení kukuřice velký benefit. Díky originálnímu řešení Petkus, vyhovují sušárny také vysokým nárokům úřadů na hlučnost a prašnost. V nezbytných případech je možné sušárny doplnit speciálními filtry nebo ventilátory.

Jedním z důvodů proč volit sušárny PETKUS, může být i využití různého druhu paliva, jako je například propan-butan, lehký topný olej nebo zemní plyn. Dalším, a v zásadě významným zdrojem energie, může být využití odpadního tepla z kogenerační jednotky bioplynové stanice, což je úsporné a unikátní řešení, za které získala společnost BEDNAR FMT ocenění Zemědělského týdeníku na výstavě TECHAGRO 2014.

BEDNAR Farm Technology - Sušárna Petkus

Proces sušení začíná ohřátím vzduchu, který přes kónické vzduchové kanálky prostupuje do sušené zrniny, projde jí a protilehlými kanálky odchází pryč. Teplota a rychlost horkého vzduchu je regulovaná vyspělým řídicím systémem v závislosti na vlhkosti a druhu sušené plodiny. Ve spodní části sušárny je usušené zrno zchlazeno a přepraveno do skladovacího sila. V případě kompletní rekuperace teplého vzduchu se redukuje spotřeba paliva, jelikož ohřátý vzduch z chlazení zrna slouží k předehřevu sušícího vzduchu.

Sušárny PETKUS jsou jednoduché konstrukce s malými nároky na zastavěnou plochu a v případě potřeby je možné navýšit jejich výkon přidáním sušících sekcí. Výhodou jsou zejména nízké provozní náklady.

Společnost BEDNAR FMT již postavila celou řadu sušáren PETKUS rozmanitých výkonových stupňů, i technologických řešení a zákazníci jsou s nimi velmi spokojeni.

Proces sušení začíná ohřátím vzduchu, který přes kónické vzduchové kanálky prostupuje do sušené zrniny, projde jí a protilehlými kanálky odchází pryč. Teplota a rychlost horkého vzduchu je regulovaná vyspělým řídicím systémem v závislosti na vlhkosti a druhu sušené plodiny. Ve spodní části sušárny je usušené zrno zchlazeno a přepraveno do skladovacího sila. V případě kompletní rekuperace teplého vzduchu se redukuje spotřeba paliva, jelikož ohřátý vzduch z chlazení zrna slouží k předehřevu sušícího vzduchu.

Sušárny PETKUS jsou jednoduché konstrukce s malými nároky na zastavěnou plochu a v případě potřeby je možné navýšit jejich výkon přidáním sušících sekcí. Výhodou jsou zejména nízké provozní náklady.

Společnost BEDNAR FMT již postavila celou řadu sušáren PETKUS rozmanitých výkonových stupňů, i technologických řešení a zákazníci jsou s nimi velmi spokojeni.

Čističky PETKUS

Posklizňové-úpravy-kukuřice-2-495x400

Čističky od společnosti PETKUS jsou vhodné k čištění i předčištění zrnin i osiv. Díky speciálnímu systému sít a dvojí aspiraci, je zajištěna vysoká kvalita čištění i u silně znečištěných plodin. Jednotlivé druhy sít mají rozdílnou perforaci a je možné je měnit v závislosti na čištěné komoditě.  Aby byl výkon čističky maximálně využit, je tok zrna v závislosti na jeho znečištění, ručně regulovatelný. Zrno je čištěno nejdříve aspirací, která odstraní prach a lehčí nečistoty a následně putuje na síta, kde jsou odseparovány nežádoucí příměsi, drobná semena a úlomky.  Síta jsou rovněž aspirována. Aby se v nich otvory nezanášely nečistotami, jsou dolní části sít opatřeny gumovými míčky, které tyto průduchy v průběhu čištění uvolňují. Lamelový rozhrnovač rozprostře zrno na celou plochu sít, tím je zajištěno intenzivní čištění a umožněno zmenšit sítové plochy oproti tradičním řešením.

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie