Novinky

Polní den cukrovky a kukuřice – Sloveč 2016

Dne 22. 9. 2016 proběhl na pozemku ZS Sloveč již tradiční, v pořadí 23. polní den cukrovky a kukuřice, konaný pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Akce se velmi vydařila, nejen kvůli krásnému počasí, ale především díky hojnému zastoupení široké zemědělské veřejnosti zabývající se problematikou pěstování a následného zpracování cukrovky a kukuřice. Ke zhlédnutí zde byly, mimo jiné, polní pokusy Řepařské komise TTD a Řepařského Institutu, ukázky strojů na zpracování půdy, ošetřování během vegetace a v neposlední řadě stroje určené k čištění a nakládání cukrové řepy. Firma BEDNAR FMT představila na svém stánku celou řadu půdo-zpracujících strojů. A naši zkušení prodejci z divize posklizňových linek, ochotně poskytovali všem zájemcům informace o novinkách, i dalších produktech v nabízeném sortimentu.

Polní den cukrovky a kukuřice – Sloveč 2016

Věříme, že jste si tento den užili stejně jako my a těšíme se příští rok na viděnou!

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie