Novinky

Polní den BEDNAR 2015 ve Slovči

Rostoucí zájem o žlutou techniku BEDNAR v agregaci s pásovými a kolovými traktory John Deere každoročně láká do Slovče stále větší počet zemědělců, ale i fanoušků zemědělské techniky. V loňském roce na tento den dorazilo 1700 návštěvníků. Prezentováno bylo 22 souprav, 10 souprav bylo ukázáno při práci naživo. Po celou dobu trvání polního dne byly pro zájemce prováděny řízené prohlídky posklizňové linky.

Letošní polní den BEDNAR se uskuteční 3. června od 9:00, samotná registrace návštěvníků začne půl hodiny před oficiálním zahájením.

Návštěvníci polního dne se mohou tento rok těšit na prezentaci moderních agronomických trendů a kompletní řadu produktů výrobce BEDNAR včetně širokozáběrové techniky, která se stala v ČR, tak oblíbenou. Na polním dnu ve Slovči budou prezentovány inovativní myšlenky a novinky výrobního programu, které pokud se osvědčí v sezóně 2015, budou příští rok k dispozici konečným uživatelům. Odborný výklad a prezentaci půdních struktur v závislosti na zvolených operacích zpracování půdy zajistí pedologický odborník Dr. Ing. Milan Sáňka. Součástí programu bude i první představení největšího pásového traktoru John Deere 9570RT v ČR vybaveného populární převodovkou e23. Druhá divize společnosti BEDNAR, divize zemědělských technologií, bude po celý den organizovat individuální prohlídky rozšířené posklizňové linky ZS Sloveč a představí technologie výrobců GSI, Petkus a Bühler.

Partneři akce pro rok 2015 jsou:

STROM Praha – generální partner a distributor BEDNAR FMT pro ČR
Profipress – mediální partner
Česká zemědělská univerzita v Praze – akademický partner
DuPont – hlavní partner
GSI
Petkus
Limagrain
IKB Leasing

POLNÍ DEN BEDNAR 2015 VE SLOVČI

Galerie