Novinky

PF 2018

Vážení obchodní partneři,

děkujeme za vaši důvěru a přízeň v letošním roce. Přejeme vám klidné vánoční svátky, pevné zdraví a splnění všech přání v roce 2018.

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.