Novinky

Monitorování stavu zásob SiloAuditor

Siloauditor je první monitorovací systém v České republice, který nabízí efektivní a operativní vzdálený dohled nad stavem vašich zásob v silech. Jde o nadstavbu řídícího systému, kdy je stav vašich zásob v pravidelných intervalech nebo na požádání kontrolován odborníkem.

Základní informace

SiloAuditor je první monitorovací systém v České republice, který nabízí efektivní a operativní vzdálený dohled nad stavem vašich zásob v silech. Jde o nadstavbu řídícího systému, kdy je stav vašich zásob v pravidelných intervalech nebo na požádání kontrolován odborníkem. Ten vám v případě potřeby zašle doporučení k opatřením, která je nutné provést pro zachování kvality zásob uskladněných v silech. Díky tomu můžete ušetřit značné finanční prostředky na elektrickou energii pro pohon ventilátorů aktivního větrání. V případě, že máte nainstalováno zařízení SiloKontrol, lze provést nastavení jeho parametrů tak, aby celý systém pracoval optimálně, jak z hlediska stavu uskladněných zásob, tak i z hlediska spotřeby energie.

Hlavní výhody

  • pravidelný dohled nad stavem vašich zásob
  • doporučení jak nastavit prvky aktivního větrání v silech
  • úspora energie vynaložené na aktivní větrání
  • rychlé řešení nestandardních situací – např. vlhké obilí, počasí zdánlivě nevhodné k aktivnímu větrání apod.

Proč ho volit

S monitorovacím systémem SiloAuditor budete mít jistotu, že je o vaše zásoby náležitě postaráno. Zároveň se v případě nestandardních situací, jako je například vysoká vlhkost uskladněného zrna nebo nestálé počasí, můžete obrátit na zkušené odborníky, kteří vám ihned navrhnou řešení a pomohou nastavit parametry řídícího systému.

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.