Novinky

Investice do vlastních skladovacích kapacit se vyplatí

Po sklizni se nabízí několik možností, jak naložit s úrodou. Lze ji odvézt do výkupní organizace nebo uskladnit ve vlastních skladovacích kapacitách.

V případě odvozu do výkupního skladu, je nutné brát v potaz, že se zpeněžení komodit sníží o náklady na naskladnění, následné vyskladnění, dále o čištění, případné sušení, provzdušňování při skladování a také o zisk výkupce. Dále je potřeba počítat s náklady spojenými s dopravou úrody do místa výkupu, které může být vzdáleno i několik desítek kilometrů. K dopravě komodity do výkupu je dobré vlastnit či si pronajmout několik nákladních aut, aby při sklizni nevznikaly zbytečné prostoje.

Pořízení posklizňové linky ke skladování úrody je spolehlivá investice s relativně krátkou dobou návratnosti a nese s sebou své nesporné výhody. Vlastní skladovací kapacity umožňují volnější a pohodlnější nakládání s úrodou. Například můžete třídit sklizenou úrodu v závislosti na její kvalitě.

Investice do vlastních skladovacích kapacit se vyplatí

Sila GSI a technologie Silokontrol

Pokud dodržíte požadavky na vlhkost a teplotu, je při skladování v silech značky GSI doba skladování neomezená, a to bez ztráty kvality. Vlhkost a teplotu zrna, obsah CO2 a mnohé další ukazatele může v sile sledovat originální technologie Bednar FMT, zvaná Silokontrol, která včas detekuje jakékoli nežádoucí změny a dokáže například automaticky spustit ventilátory sil, aby uskladněné zásoby vhodným způsobem ošetřily. I díky této technologii není nutné, abyste prodali svou úrodu v období žní, kdy je cena komodity nízká, ale můžete počkat na příznivější podmínky a prodat ji za podstatně vyšší cenu a zvýšit tak své zisky.

Další výhody pro vlastní skladovací kapacity

Pokud máte vlastní skladovací kapacity, můžete také nakupovat produkci ostatních farmářů nebo jim poskytovat služby v podobě sušení, čistění a uskladnění. Vlastnictví moderní posklizňové linky zjednoduší manipulaci s komoditou a sníží náklady na lidskou práci, neboť k obsluze i velké posklizňové linky stačí jeden zaměstnanec, mnohdy i na zkrácený úvazek. Navíc, mimo hlavní sezónu, lze díky vyspělému automatickému řídicímu systému stav zásob monitorovat prostřednictvím vzdáleného přístupu, bez přímé účasti obsluhy. Systém umí také optimalizovat spotřebu elektrické energie. Všechny tyto výhody můžete získat pořízením posklizňové linky, jejíž velikost je závislá na velikosti výměry půdy zemědělce a na jeho záměrech podnikání. K těmto účelům jsou vhodná sila 40­Series. Pro malé zemědělce, kteří chtějí být samostatní a chytře investovat, je vhodné silo Top-Dry, které je zároveň sušárnou.

Sila GSI 40-Series

Sila 40-Series značky GSI, která do České republiky dodává společnost BEDNAR FMT s. r. o., jsou určena jak pro malé zemědělské provozy, tak i pro komerční využití. Vysoce odolná konstrukce umožňuje pojmout až neuvěřitelných 41 165 m3, což představuje uskladnění téměř 33 tisíc tun pšenice v jednom jediném sile. Inovací, které umožňují variabilní řešení a zlepšují vlastnosti konstrukce, je celá řada. Systémy skladování zemědělské produkce GSI již dávno prokázaly, že jsou nejlepším řešením i v těch nejnáročnějších podmínkách. Nejlepší možnou ochranu uskladněného materiálu a dlouhou životnost sila zajišťuje dokonalá povrchová úprava všech částí konstrukce sila.

Investice do vlastních skladovacích kapacit se vyplatí

Silo disponuje tuhou a pevnou konstrukcí díky svislým i kruhovým výztuhám. Je vylepšeno o revoluční střešní systém Z-TekTM, který má větší únosnost střešní části. Tato vylepšená konstrukce střechy dovoluje instalaci „flat top“, tedy zploštělého vrcholu sila, který umožňuje lepší ukotvení dopravníků a instalaci cest s velkou výkonností. Mezi další inovace patří lepší přístup do sila, změna umístění střešních odtahových ventilátorů a mnoho dalších funkčních řešení. Se zvyšujícími se cenami komodit je nezbytně nutné sklizené zásoby bezpečně uskladnit a chránit před nepříznivými vlivy okolí a uchovat je v nejvyšší možné kvalitě. Při skladování úrody v silech 40-Series značky GSI máte jistotu, že úrodu nenapadnou žádní škůdci (hmyz, ptáci, hlodavci a jiní), jako tomu bývá při skladování v halách. Můžete tak v klidu spát a nemít strach, že vám ve výkupu vyplatí za komoditu méně z důvodu snížené kvality. Pokud ke skladování využijete sila 40-Series, bez problémů splníte požadavky normy ISO 22000 zaručující nezávadnost a bezpečnost potravin. Můžete tak odběratelům garantovat, že vaše komodita je nezávadná, z čehož pro vás vyplývá velká konkurenční výhoda. Všechny prvky nových sil GSI 40-Series dohromady vytváří komplexní systém ochrany úrody na té nejvyšší světové úrovni, což plně vyhoví i těm nejnáročnějším potřebám moderních podniků všech velikostí.

TopDry

Systém TopDry spojuje výhody sušáren obilí a obilních sil v jednom kompaktním celku a je proto vhodný pro malé zemědělce, kteří vlastní jen malou výměru půdy. V porovnání s ostatními druhy sušení vyniká velkým sušicím výkonem při nízké spotřebě plynu. Stejně jako je tomu u sušáren, také u TopDry systému je možné využívat odpadní teplo z bioplynové stanice k dohřátí procesního vzduchu. Toto silo je zvlášť vhodné k sušení komodit, u kterých se klade velký důraz na kvalitu. Rozmanité možnosti využití, snadné ovládání a praxí prověřená technologie dělají ze systému TopDry spolehlivý a praktický nástroj k sušení a skladování v jednom.

Investice do vlastních skladovacích kapacit se vyplatí

Systém TopDry je v podstatě sušárna obilí umístěná ve vrchní části obilního sila. Vrstva zrna je vysoušena pomocí proudu horkého vzduchu v sušicí komoře dvojitého stropu. Vysušené zrno pokračuje samospádem přímo do skladovacího prostoru. Chlazení suchého zrna zabezpečuje přívod vzduchu do plně provzdušňované podlahy, odkud ohřátý vzduch prostupuje celým objemem masy zrna až k vrcholu sila. Ve vrcholové části sila tento vzduch opět vstupuje do sušicího prostoru a pomáhá sušit další dávku zrna. Využití ohřátého zrna pro předehřev vzduchu k sušení je spolehlivý a jednoduchý princip rekuperace, který je vhodný především pro sušení kukuřice. Léta zkušeností prokázala nesporné výhody tohoto sušicího principu, který navíc zabezpečuje ochlazení zrna po průchodu sušicí komorou, a tím také lepší vlastnosti materiálu při následném skladování. GSI TopDry sila nabízí svým majitelům stejné možnosti a výhody při uskladnění až 1 100 m3 komodity jako klasická obilní sila GSI. Kvalitní uskladnění produkce je základem vašeho úspěšného podnikání. Nepřicházejte o své zisky a investujte do své vlastní posklizňové linky.

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie