Novinky

40-Series Grain Bin GSI

Nová série sil Skladujte více v silech s vyššími kapacitami, naskladněte materiál do sil za kratší dobu, zvyště úroveň ochrany kladovaných komodit a zajistěte si tím co nejlepší obchodní podmínky pro budoucí zisk.

Nová série sil pro komerční využití pod názvem 40-SeriesTM Grain Bin vám zajistí efektivitu, časové úspory, řízení rizik, zvýšené zisky a také jistotu. Díky novému střešnímu systému, novému profilu výztuh a řadě ochranných prvků lze nyní skladovat zrniny v silech s vyššími kapacitami, naskladnit materiál do sil za kratší dobu a zvýšit úroveň ochrany skladovaných komodit.

Střešní systém Z-TekTM

Nový revoluční střešní systém Z-TekTM s vyšší zatížitelností vrcholu umožňuje použití výkonnějšího dopravního zařízení a tím výrazně urychlí plnění sila. Součástí střešního systému jsou přesně zkonstruované krokve a vaznice ve tvaru Z pro rovnoměrnou distribuci zatížení a zvýšenou zatížitelnost vrcholu a odolnost proti zatížení sněhem.

Nové výztuhy pro větší výšky

Nový profil výztuh a použití materiálu o tloušťce 6,75 mm vede ke zvýšené tuhosti. Díky tomu mohou být sila řady 40-SeriesTM vyšší, bez použití většího počtu svislých výztuh. Zpevňující kruhy na vnější straně sila navíc snižují velikost otvorů na šrouby ve výztuhách, takže se zvyšuje možné zatížení. Pozinkované základové patky výztuh jsou ošetřeny práškovým lakováním pro lepší odolnost vůči korozi.

Komplexní systém ochrany

Sila nové řady využívají montážní průchody střešních odsávacích ventilátorů v blízkosti vrcholu zajišťující zlepšené proudění vzduchu. Přesah střechy bez oplechování a nový válcovaný konstrukční úhel při základně zabraňují průsakům srážkové vody. Zvýšená odolnost proti zatížení sněhem a polyethylenové těsnicí podložky zajišťují skvělou úroveň ochrany obilí před přírodními vlivy. Pro dlouhou životnost sil doznaly změn i šrouby a další díly.

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.