Novinky

SLEDUJTE VAŠI SUŠÁRNU S WATCHDOGEM

Novinka Watchdog umožňuje vzdálené sledování a ovládání některých funkcí sušárny (vlhkosti zrna, teploty hořáků, provozního stavu sušárny atd.) odkudkoliv, kde se právě nacházíte.

Hlavní výhody

  • okamžité informace o stavu průběhu sušení a jeho kontrola
  • vzdálený dohled z pohodlí vašeho domova, kanceláře, z cest
  • možnost nastavování některých provozních parametrů sušárny
  • bezpečnostní funkce (sušárnu lze spustit pouze z pevného panelu Vision)
  • obsluze umožňuje krátkodobé vzdálení a eliminuje neúmyslnou lidskou chybu
  • vzdálený přístup servisního pracovníka (snížení počtů marných výjezdů a neproduktivních časů)
  • snížení nákladů a zvýšení výkonnosti zařízení

Pohodlné ovládání sušárny

Činnost sušárny je ovládána elektronickým systémem automatického řízení Vision od výrobce GSI, včetně sledování parametrů  sušené plodiny. Řídící panel s dotykovou obrazovkou nabízí snadnou ovladatelnost a prostřednictvím velkého barevného displeje poskytuje okamžité informace.  Obsluze umožňuje sledovat průběh teplot zrna v závislosti na čase a tyto údaje ukládat. Tím zajišťuje neustálý servisní záznam a při překročení kritických hodnot vydá zvukovou a optickou výstrahu.

Systém ovládání Vision byl navržen jako přehledné a uživatelsky přátelské řešení pro absolutní kontrolu nad celým sušícím procesem, které obsluze poskytuje mnoho možností  ovládání pro dosažení nejlepších výsledků procesu sušení.

Sledování odkudkoliv

Monitorovací systém WatchDog posouvá tuto kontrolní činnost ještě dále a nabízí efektivní operativní dohled ze vzdálených míst. Díky svým vlastnostem může uživatelům nabídnout sledování  průběhu sušení a dálkové nastavení některých funkcí, jako např. časové intervaly, nastavení teploty sušícího vzduchu a náhřevu zrna, kalibraci procesních vlhkoměrů, sledování teploty sušárny a zrna,  časování naskladnění a vyskladnění, regulaci doby zdržení plodiny v sušárně, aj.).

Dříve WatchDog přenášel data přes modem a telefonní linky. Nová vylepšená verze je založena na využití webového rozhraní, které uživatelům dává možnost monitorovat jejich sušárny odkudkoliv, kde je možnost připojení na internet. Není tedy zapotřebí žádný dodatečný software, jediné co uživatel potřebuje je internetové připojení na mobilním zařízení nebo osobním počítači.

V případě jakékoliv poruchy nebo závady systém okamžitě zašle informace o druhu závady emailovou zprávou a umožní přístup k nápovědě na jejich odstranění.

Okamžitá diagnostika závady

Systém zajišťuje snadný on-line přístup k informacím, které popisují výkon daného zařízení a jeho provozní stav. Tím zjednodušuje a urychluje i servis. Servisní technik nyní může obsluze „na dálku“ poradit, jak a co správně nastavit, čímž odpadají mnohdy dlouhé a neplánované časové prostoje zařízení nebo marné výjezdy techniků.

Také obsluha sušáren najde v nové technologii značné výhody.  Díky pohotovosti systému se nyní  může krátkodobě vzdálit od sušárny. V případě, že nastane jakákoliv porucha, je obsluha včas informována a může i nouzově sušárnu odstavit z provozu.

Lidé, jak je známo, dělají chyby. Stává se, že přehlížejí jisté aspekty řídicího systému, vynechávají pravidelné obchůzky po provozu kvůli jiným prioritám nebo se dopouštějí neúmyslných chyb v nastavení. Řešení nabízí právě automatizace monitorování řízení technologického procesu.

STROM-BEDNAR FMT s.r.o. nabízí právě toto pro-aktivní řešení. V celkovém hodnocení – zavedení bezpečného monitorování sušícího procesu na dálku a podávání zpráv diagnostiky v reálném čase může přispět ke snížení nákladů na údržbu a podstatnému zvýšení výkonnosti zařízení.

Bc. Marek Šmika

BEDNAR FMT s.r.o.

Divize zemědělských technologií