Novinky

Semináře 2015 v ČR

Na přelomu měsíců února a března společnost BEDNAR FMT pořádala semináře napříč celou Českou republikou. Semináře se konaly v obcích Letiny, Zichovec, Sviny a ve městě Velké Bílovice a zúčastnili se jich zemědělci z příslušných regionů. Účastníků přišlo opravdu požehnaně a věříme, že se jim přednášky líbily a odnesli si z nich spoustu nových, cenných informací.

Semináře společné pro obě divize, divizi zemědělských technologií a divizi strojů, se na území ČR konaly celkem čtyři. Všechny semináře probíhaly ve stejném duchu a těšily se hojné účasti zemědělců. Nejúspěšnějším seminářem z této série je beze sporu seminář ve Svinech v Jihočeském kraji, kde se sešlo neuvěřitelných 102 návštěvníků. Ale také na ostatních byla značná účast v rozmězí od 30 do 60 osob.

Divize zemědělských strojů promítala film o hloubkovém zpracování půdy doplněný teoretickými prezentacemi a následnou ukázkou strojů.

Divize zemědělských technologií měla přednášku s názvem Moderní posklizňové technologie a vedl ji vedoucí této divize, Ing. Vladimír Havlíček. Účastníci se mohli dozvědět o moderních trendech ve skladování a o důležitosti aktivního větrání uskladněných polodin. Přednáška dále obsahovala informace o sušárně, jež využívá odpadní teplo z bioplynové stanice, které je účinné, ekonomické a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Ani jeden ze seminářů nebyl v dosahu námi realizované poslizňové linky, a tak jsme promítali video s referenčními stavbami, kde si návštěvníci mohli prohlédnout většinu z nich.

Semináře 2015 v ČR
Semináře 2015 v ČR

Tímto bychom rádi poděkovali všem účastníkům!

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie